Hyvinkään Jää-Ahmat ry, Vuosikokous 27.09.2018

14.9.2018

Kokouskutsu seuran vuosikokoukseen

KOKOUSKUTSU

 

Hyvinkään Jää-Ahmat ry sääntömääräinen vuosikokous

 

Paikka:                       Tapainlinnan Koulu, Auditorio

Osoite:                        Torikatu 30, 05800 Hyvinkää

Päivämäärä:                Torstai 27.09.2018

Kellonaika:                  klo 18:30-20:30

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset vuosikokousasiat sekä käsitellään yhdistyksen sääntöjen päivittämistä johtokunnan esityksen mukaisesti.

 

Vuosikokouksen asialista

 

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

    a)puheenjohtaja

    b)sihteeri

    c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

    d)ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan vahvistettavaksi laatima vuosi- ja tilikertomus

6. Esitetään tilintarkastajien lausunto

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

8. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi

9. Valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle 4 jäsentä kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi

10. Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastaja ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia

11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

12. Vahvistetaan johtokunnan kuluvaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

13. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa, ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon sekä muut toimihenkilöt

14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, sekä päätetään tavasta jolla seuran kokouskutsut julkaistaan.

15. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat

      a) Seuran sääntöjen päivittäminen.

16. Kokouksen päättäminen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

 

Hyvinkäällä 14.09.2018

Hyvinkään Jää-Ahmat ry, Johtokunta