Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoisille maksaman kilometrikorvauksen raja nousi

8.3.2019

Seura maksaa tyypillisesti erilaisia matkakustannusten korvauksia henkilöille, jotka eivät saa seuralta varsinaista palkkaa tai palkkiota, vaan esimerkiksi vapaaehtoisesti hoitavat seuran toimintaan liittyviä tehtäviä. Tällaiset yleishyödyllisen yhteisön maksamat matkakustannusten korvaukset ovat saajalleen verovapaita, kun niiden maksamisessa noudatetaan Verohallituksen vuosittaisen verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan päätöksen mukaisia perusteita ja enimmäismääriä.

 

Laissa on kuitenkin saajakohtainen enimmäismäärä verovapaille oman auton käytön kilometrikorvauksille ja päivärahoille. Kilometrikorvauksen raja nousi vuodeksi 2019 yhteensä 3 000 euroon kalenterivuodelta. Päivärahojen ylin veroton määrä on edelleen 20 päivärahaa. Edellä mainittujen rajojen ylimenevä osuus on saajalleen veronalaista tuloa, mutta ennakonpidätysvelvollisuutta ei seuralle kuitenkaan synny.  Seura ilmoittaa maksetut korvaukset Tulorekisteriin.