Hyvinkään Jää-Ahmat ry - Vuosikokous 25.09.2019

6.9.2019

Paikka: Tapainlinnan Koulu, Auditorio Osoite: Torikatu 30, 05800 Hyvinkää Päivämäärä: Keskiviikko 25.09.2019 Kellonaika: klo 18:00-20:00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset vuosikokousasiat

Vuosikokouksen asialista

1.       Avataan kokous

2.       Valitaan kokoukselle

        a)  puheenjohtaja

 1. sihteeri
 2. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. ääntenlaskijat
 1. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esitetään hallituksen vahvistettavaksi laatima vuosi- ja tilikertomus
 4. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto
 5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 6. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
 7. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi uudet henkilöt
 8. Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia
 9. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
 10. Vahvistetaan hallituksen kuluvaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 11. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa, ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon sekä muut toimihenkilöt
 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, sekä päätetään tavasta jolla seuran kokouskutsut julkaistaan
 13. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat
 14. Kokouksen päättäminen.

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

 

Hyvinkäällä 06.09.2019

Hyvinkään Jää-Ahmat ry, Johtokunta