Hyvinkään Jää-Ahmat ry - Vuosikokous 02.10.2023 klo 18:00

17.9.2023


Paikka: Hotel Sveitsi, kokoustila 63 Jää-Ahmat Osoite: Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset vuosikokousasiat sekä käsitellään yhdistyksen sääntöjen päivittämistä hallituksen esityksen mukaisesti.

 

Vuosikokouksen asialista

1.Avataan kokous

2.Valitaan kokoukselle

  a) puheenjohtaja

  b) sihteeri

  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  d)ääntenlaskijat

3.Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.Esitetään hallituksen vahvistettavaksi laatima vuosi- ja tilikertomus

6.Esitetään toiminnantarkastajien lausunto

7.Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

8.Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi

9.Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi uudet henkilöt

10.Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia

11.Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus

12.Vahvistetaan hallituksen kuluvaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

13.Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa, ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon sekä muut toimihenkilöt

14.Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, sekä päätetään tavasta jolla seuran kokouskutsut julkaistaan

15.Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat

 1. Hallitus esittää, että jatkossa seurassa pidetään kevätkokous ja syyskokous seuraavan mukaisesti.

10§           Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Seura voi järjestää ns. hybridikokouksia, jolloin viralliseen kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta seuran nettisivuilla tai paikallislehdessä tai Hyvinkään jäähallin ilmoitustaululla.

 

11§           Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1.Avataan kokous

2.Valitaan kokoukselle

a)puheenjohtaja

 1. sihteeri
 2. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. ääntenlaskijat
 1. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
 4. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi uudet henkilöt
 5. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat
 6. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen vahvistettavaksi laatima vuosi- ja tilikertomus
 6. Esitetään toiminnantarkastajan tai lain niin vaatiessa tilintarkastajan lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
 8. asianomaisille
 9. Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia tai lain niin vaatiessa vastaavat määrät tilintarkastajia sekä varatilintarkastajia.
 10. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
 11. Vahvistetaan hallituksen kuluvaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 12. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa, ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon sekä muut toimihenkilöt
 13. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, sekä päätetään tavasta, jolla seuran kokouskutsut julkaistaan
 14. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat
 15. Kokouksen päättäminen.

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

2. Hallitus esittää Kohtaan 15§ Seuran hallinto seuran hallitus esittää ehdolle asettumisen päivämäärän muutosta, koska uudet henkilöt valitaan kevätkokouksessa. Uudeksi päivämääräksi ehdotetaan 28.02. (mennessä).

 

16.Kokouksen päättäminen.

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

 

Hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi halukkaat - ilmoittakaa halukkuudestanne viimeistään 23.09.2023 mennessä osoitteeseen toimisto@ahmat.eu.

 

Normaalisti päivämäärä on ollut 31.08.2023 mennessä, mutta koska tilinpäätös on viivästynyt ja myös kokous niin päivämäärää on hieman siirretty.

 

 

Hyvinkäällä 17.09.2023

 

Hyvinkään Jää-Ahmat ry, Hallitus