Hyvinkään Jää-Ahmat ry - Vuosikokous 28.09.2020 klo 18:00

15.9.2020


Paikka: Hotel Sveitsi, kokoustila 63 Jää-Ahmat Osoite: Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset vuosikokousasiat sekä käsitellään yhdistyksen sääntöjen päivittämistä hallituksen esityksen mukaisesti.

 

Vuosikokouksen asialista

1.Avataan kokous

2.Valitaan kokoukselle

  a) puheenjohtaja

  b) sihteeri

  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  d)ääntenlaskijat

3.Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.Esitetään hallituksen vahvistettavaksi laatima vuosi- ja tilikertomus

6.Esitetään toiminnantarkastajien lausunto

7.Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

8.Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi

9.Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi uudet henkilöt

10.Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia

11.Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus

12.Vahvistetaan hallituksen kuluvaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

13.Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa, ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon sekä muut toimihenkilöt

14.Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, sekä päätetään tavasta jolla seuran kokouskutsut julkaistaan

15.Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat

15.1.Seuran sääntöjen päivittäminen

15.1.1.Ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi vähintään neljä ja enintään kuusi (4-6) jäsentä, jotka ovat valittu seuran vuosikokouksessa.

16.Kokouksen päättäminen.

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

 

Hyvinkäällä 15.09.2020

 

Hyvinkään Jää-Ahmat ry, Hallitus