Hyvinkään Jää-Ahmat ry - Vuosikokous 10.10.2022 klo 17:00

27.9.2022


Paikka: Hotel Sveitsi, kokoustila 63 Jää-Ahmat Osoite: Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset vuosikokousasiat sekä käsitellään yhdistyksen sääntöjen päivittämistä hallituksen esityksen mukaisesti.

 

Vuosikokouksen asialista

1.Avataan kokous

2.Valitaan kokoukselle

  a) puheenjohtaja

  b) sihteeri

  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  d)ääntenlaskijat

3.Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.Esitetään hallituksen vahvistettavaksi laatima vuosi- ja tilikertomus

6.Esitetään toiminnantarkastajien lausunto

7.Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

8.Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi

  1. Ehdokkaiksi seuran puheenjohtajaksi ovat seuran sääntöjen mukaisesti 31.08.2022 mennessä ilmoittautuneet Riku Soininen ja Lauri Tukonen.
  2. Seuran sääntöjen mukaan Hallituksen puheenjohtajan paikasta käydään henkilövaali ehdokkaiksi ilmoittautuneiden välillä.

9.Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi uudet henkilöt

  1. Ehdokkaiksi seuran hallituksen jäseniksi ovat seuran sääntöjen mukaisesti 31.08.2022 mennessä ilmoittautuneet Mikko Liukko ja Jesse Tetri
  2. Hallitus esittää uudeksi hallituksen jäseneksi Jesse Tetriä sekä 2 vuoden jatkokautta Mikko Liukolle.

10.Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia

11.Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus

12.Vahvistetaan hallituksen kuluvaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

13.Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa, ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon sekä muut toimihenkilöt

14.Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, sekä päätetään tavasta jolla seuran kokouskutsut julkaistaan

15.Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat

  1. Hallitus esittää, että seuran tilikauden ajankohtaa muutetaan niin että se on jatkossa 01.05. – 30.04. välinen aika. Kuluva tilikausi siis loppuisi jo 30.04.2023 eikä 30.06.2023
  2. Hallitus esittää, että seuran säännöissä kohdassa 15§ Seuran hallinto oleva lause:”Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.” muutetaan muotoon ”Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.”

16.Kokouksen päättäminen.

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

 

Hyvinkäällä 27.09.2022

 

Hyvinkään Jää-Ahmat ry, Hallitus