Korona-ohjeet 28.12.2021-17.1.2022

28.12.2021

Yhdistys- ja seuratiedote 27.12.2021

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kiristänyt koronarajoituksia merkittävästi 23.12.2021. Rajoitukset koskevat myös Keusoten kuntia. Aluehallintovirasto kieltää henkilömääräs riippumatta kaikki sitiloissa järjestettävät yleitilaisuudet ja yleiset kokoukset kolmeksi viikoksi ajalla 28.12.202117.1.2022. Lisäksi alueelle on annettu tartuntalain pykälän 58 g mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta. Sulkupäätös on voimassa kaksi viikkoa ajalla 28.12.2021–10.1.2022. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön rajoitusten vaihtoehtona.

 

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea:

 

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

 

Alle 18 vuotiaitten harrastetoiminta saa jatkua

 

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätökset pykälän 58 d mukaisista, tilojen terveysturvallista käyttöä koskevista määräyksistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Nykyiset päätökset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun, ja uusilla päätöksillä määräysten voimassaoloa jatketaan HUS-alueella 17.1.2022 saakka.

 

Päätökset velvoittavat asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita järjestämään toiminnan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistujien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä.

 

Vaikutukset palvelutoimintaan Hyvinkäällä

 

  • Jäähallia saa käyttää 28.12.2021-10.1.2022 välisenä aikana vuonna 2004 ja sitä nuorempien seuratoimintaan varatuilla vuoroilla.
  • Liikuntasaleja saa käyttää 28.12.2021-10.1.2022 välisenä aikana vuonna 2004 ja sitä nuorempien seuratoimintaan varatuilla vuoroilla.
  • Jäähalleissa ei järjestetä yleisöluisteluvuoroja 28.12.2021-10.1.2022 välisenä aikana.
  • Kuntosalit pidetään suljettuina 28.12.2021-10.1.2022

 

https://www.keusote.fi/2021/12/23/uudellamaalla-kielletaan-yleisotilaisuudet-sisatiloissa-ja-tiloja-maarataan-  suljettavaksi/

https://avi.fi/yleistiedoksiannot-etela-suomi

 

 

 

 

Jääkiekkoliiton ohje tapahtumien järjestämiseen:

 

"Hei vielä kaikki, jottei jää epäselväksi, niin missään ottelussa ei voi olla yhtään yleisöä, ei koronapassilla eikä ilman. Koskee kaikkia ikäluokkia ja kaikkia sarjoja.

 

Läsnä saa olla vain ottelun läpiviennin kannalta välttämättömät henkilöt kuten tuomarit, valmennus, huolto ja toimitsijat.

 

Sovellamme Hyvinkäällä samaa rajausta kaikessa toiminnassa ja halliin tulevat sisälle vain joukkueen harjoitteluun liittyvät välttämättömät henkilöt. (Valmentajat ja huoltajat) Ala-aula ja jäähallin muut tilat pidetään tyhjänä, saattajat eivät tule halliin sisälle.